vaske-hender

Våre smittevernsrutiner

Regjeringen har nå åpnet opp for at fysioterapeuter igjen kan utføre behandling med fysisk kontakt, forutsatt at terapeutene følger fastlagte smittevernrutiner. 

Smittevernrutiner er opprettet for å beskytte både brukerne og fysioterapeutene. I linkene nedenfor kan du lese hvordan fysioterapeutene tilrettelegger for smittevernfaglig forsvarlig drift.

Det er imidlertid like viktig at brukerne er sitt ansvar bevisst og bidrar med sine forholdsregler. Vi ber om at brukerne av våre hjemmebaserte tjenester forholder seg til følgende:

  • Vasker hendene godt før timen.
  • Personer som ikke skal behandles bes helst oppholde seg i et annet rom så lenge fysioterapeuten er tilstede, eventuelt minimum 2 meter unna.
  • Har brukeren symptomer på eller har konstatert luftveisinfeksjoner, er hjemmeisolert eller i hjemmekarantene, skal konsultasjoner foregå via video.
  • Er hjemmebesøk allerede bestilt, vær vennlig å kontakte oss så setter vi opp en videokonsultasjon i stedet.