fbpx

Skuldersmerter

Skuldersmerter er sammen med korsrygg- og nakkesmerter blant de vanligste muskel- og skjelettplagene vi som fysioterapeuter møter. Skulderleddet tar for seg forbindelsen mellom kragebenet, skulderbladet og overarmsbenet. Skulderen og dens funksjon er viktig for å kunne mestre hverdagslige gjøremål. 

Primæroppgaven til skulderleddet er å skape mobilitet i overkroppen. Dette gjøres av muskulatur som er avhengig av godt samarbeid. Dette fører til at skade på en av musklene i området kan påvirke hele skulderkomplekset. 

Det er flere faktorer som kan forårsake skuldersmerter. Smertene kan komme fra muskulatur og/eller ledd som ikke fungerer optimalt, eller fra såkalt «impingement». Impingement er en betegnelse som brukes når strukturer inne i skulderen havner i klem. I noen tilfeller kommer ikke de opplevde smertene fra skulderen i det hele tatt, men er refererte smerter fra andre kroppsdeler som f.eks. nakkeområdet. Dette vil fysioterapeuten være i stand til å finne ut for deg. 

Symptombilde

Smerter i skulderen kan oppstå akutt eller gradvis over tid. En kan oppleve stivhet og at armen ikke fungerer like godt som før, noe som igjen påvirker hverdagen. Andre ganger opplever man smerte ved bruk av armen eller ved hvile. Det er ofte spesifikke bevegelser som trigger smertene. Dette vil være avhengig av hvilke muskler som er skadet. Noen opplever også at skulderen føles ustabil, noe som kan være assosiert med å få skulderen ut av ledd. 

Andre symptomer:

 • Smerter når en forsøker å sove på siden
 • Smerter når en løfter armen utover
 • Rødhet, hevelse og varme
 • Utstrålende smerter nedover i arm
 • Dyp, verkende smerte

Hva kan fysioterapeuten tilby

Fysioterapeuten vil foreta en fullstendig undersøkelse av deg og din skulder for å finne ut hva som forårsaker smertene. Deretter vil det utvikles en individuell, skreddersydd behandlingsplan for å oppnå best mulig resultater. Terapeuten vil blant annet teste bevegelsesutslag, funksjon og styrke i muskulatur. Spesifikke tester for å finne riktig diagnose blir også benyttet. 

Vanlige behandlingsformer for skuldersmerter består av blant annet:

 • Aktive øvelser for å styrke stabiliserende muskulatur i området
 • Holdningskorrigerende øvelser
 • Bevisstgjøring av hvilestilling og hvordan redusere muskelspenninger
 • Gjenoppretning av bevegelse i området
 • Massasje
 • Manuelle teknikker 
 • triggerpunktbehandling
 • Informasjon og råd for øke din forståelse av plagene
 • kinesiotaping

Tilstander

Frozen shoulder/frossen skulder

 • Betennelse i leddhinnen som omgir skulderleddet
 • Kjennetegnes av en smertefull fase etterfulgt av nedsatt bevegelighet i skulderen
 • Vanligst hos kvinner over 40 år

Rotator cuff tendinopati/tendinitt

 • Smerter i skulder som skyldes rifter eller inflammasjon av skuldermuskulatur
 • Også kalt senebetennelse

Rotator cuff ruptur

 • Ruptur eller avrivning av muskulatur rundt skulderleddet
 • Gir ofte smerte og funksjonssvikt, men kan også gi milde/ingen symptomer

Biceps tendinopati/tendinitt

 • Øverste del av biceps fester i skulderbladet og kan bli irritert og dermed gi skuldersymptomer

Muskelspenninger

 • Økt spenning eller overaktivitet i en muskel over tid kan gi smerter
 • Særlig vanlig i muskulatur rundt skulderbuen

Triggerpunkter

 • Knuter i muskulatur og senefester 
 • Kan gi både lokale smerter og refererte smerter (smerter som oppleves andre steder)

Slimposebetennelse

 • Slimposer fungerer som en beskyttelsesmekanisme mellom sener og knokler for å minske friksjon
 • Slimproduksjonen kan øke ved irritasjon, bli smertefull og skape en betennelsesreaksjon

Instabilitet

 • En ustabil skulder kan oppleves om muskulatur ikke greier å stabilisere leddet i skulderen
 • Kan også oppstå ved økt mobilitet i stabiliserende ligamenter/bindevev

Refererte smerter

 • Smerter fra andre områder i kroppen som kjennes i skulderen

Polymyalgia revmatika

 • Revmatisk tilstand som ofte gir symptomer i skulderregionen
 • Ofte uttalt stivhet om morgenen og gjerne i begge skuldrene samtidig

Fraktur

 • Fraktur/brudd kan oppstå i skulderregionen
 • Gir ofte intense smerter, men kan andre ganger forekomme mer subtilt

Artrose

 • Degenerasjon av strukturer i skulderleddet som over tid gir smerter og stivhet

Subakromiale smerter / impingement

 • Samlebetegnelse for skuldersmerter som oppstår grunnet innklemming av muskulatur/sener/slimpose i skulderen

Labrum skade 

 • Skade på leddleppen som fungerer som en stabilisator i skulderleddet

Fysioterapeut