Bekken- og svangerskap

Bekkensmerter kan oppstå hos både kvinner og menn av diverse årsaker. Bekkenet danner forbindelse med korsryggen og lårbena våre. Smerter i disse regionene henger derfor tett sammen. Det finnes mange strukturer som kan forårsake ubehag, blant annet muskler, leddbånd og organer.

Smerter kan også forekomme på fremsiden av bekkenet og er da ofte knyttet til symfysen. Dette er en av de hyppigst plagede området ved bekkenløsning.  

Symptombilde

Bekkensmerter opptrer særlig ofte hos kvinner i forbindelse med graviditet. Nesten halvparten av alle kvinner vil oppleve smerter i bekkenet i løpet av svangerskapet. Årsakene til dette kan være mange. Kroppen går gjennom flere hormonelle endringer og belastningsmønsteret til kroppen endres. Å oppsøke fysioterapeut vil for mange være tryggende og kan være til god hjelp for å mestre svangerskapet på best mulig måte. 

Da det er mange strukturer som kan forårsake smerte, vil symptomene avhenge av hvilke strukturer som er påvirket. Noen får vondt ved aktivitet, mens andre får vondt av å ligge. Enkelte kan også oppleve en «låsningsfornemmelse» som hindrer dem i å utføre bevegelser. 

Hva kan fysioterapeuten tilby

Fysioterapeuten vil kunne undersøke muskel- og skjelettsystemet gjennom funksjonelle og spesifikke tester for å finne årsaken til dine plager. Behandlingen vil rettes mot årsaken til smertene og kan bestå av passive og aktive tilnærminger. Veiledning og råd for å best mulig håndtere hverdagen bedre vil også stå sentralt. 

Tilstander:

Bekkenløsning

  • Endring i hormoner ved graviditet kan føre til at leddbånd i bekkenring blir løsere

Inflammatoriske tilstander 

  • Rammer ofte iliosacralledd (leddet som binder korsrygg og hoftekammene
  • Eksempler: ankyloserende spondylitt (Bekhtrevs), psoriasisartritt, reaktiv artritt

Tendinopati

  • Degenerasjon av en sene i forbindelse med overbelastning
  • Kan ramme flere muskler i området, særlig gluteus muskulaturen er utsatt

Leddrelaterte smerter

  • Ofte smerter i korsrygg som brer seg over til seteområdet

Triggerpunkter

  • Et irritert punkt i muskel eller fascie som kan forårsake smerte

Fysioterapeut