Våre fysioterapeuter

Vi tilbyr private hjemmebaserte tjenester innenfor fysioterapi. Det er etterspørselen som har ført til opprettelsen av våre tjenester og vi ser nødvendigheten av et godt tilrettelagt tilbud som innebærer behandling og trening i kundens eget hjem.