Bedriftsavtale –
vi kommer til arbeidsplassen

Antall sykemeldte i Norge øker drastisk hvert år som følge av fysiske og psykiske utfordringer. Hva betyr det for din bedrift når viktig kompetanse uteblir?

Vi tilbyr våre tjenester til bedrifter som vil gi sine ansatte muligheten til å forebygge og redusere skader som kan medføre sykefravær. Skjelett– og muskelplager er et utbredt problem som påvirker den enkeltes yteevne og trivsel.

Hvordan fungerer det?
FysioRettHjem kommer til din arbeidsplass en hel eller en halv dag, og dere velger selv hvordan dere fordeler tiden på de ansatte. Vi anbefaler minimum 20 minutter per. ansatt.

Vi kan også organisere gruppetrening, eller fordele tiden på avdelinger.

Behandlinger på arbeidsplassen

  • Behandling etter individuelt behov
  • Skjelett– og muskelterapi (tøying, massasje og lignende)
  • Aktive øvelser (styrkeøvelser, mobiliseringsøvelser)
  • Gjennomgang og optimalisering av arbeidsplassens ergonomi
  • Tilpasning av pult, stol, skjerm og datamus
  • Massasjeterapi

Forebyggende massasje utført av fysioterapeut og andre forebyggende fysioterapitjenester er fritatt for skatt, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Hjelper-med-plager_5

Alle våre fysioterapeuter er autoriserte og verifiserte, med dokumentert kompetanse og utdanning.

Hel dags behandling på arbeidsplassen. 7,5 timer effektiv behandling, opptil 22 behandlinger

6 999,-

Halv dags behandling på arbeidsplassen. 7,5 timer effektiv behandling, opptil 11 behandlinger

3.999,-

Få oversikt over avtalene

Her finner du en miniplakat for informasjon om vårt besøk på arbeidsplassen. Last ned, print ut og heng opp på et sentralt sted slik at de ansatte kan skrive seg opp.

Det er fint om listen er lett tilgjengelig for fysioterapeuten som kommer.

Liste_kontor