fbpx

Jeg har gjennom arbeid på ulike arbeidsplasser tilegnet meg variert og verdifull erfaring innenfor blant annet muskel- og skjelettplager, lungelidelser og nevrologiske sykdommer. I tillegg til dette har jeg en interesse for eldre, og da spesielt fallforebygging. For meg er det viktig å skape trygghet i relasjon med pasienter, og jeg er opptatt av å inkludere pasienten i eget forløp.