fbpx

Priya er en dedikert og engasjert mensendieck-fysioterapeut.

Hun er utdannet ved Oslomet og har bachelor i fysioterapi-mensendieck. Mensendieck er en form for fysioterapi som fokuserer årsakssammenhengen bak plagene hos enhver, og har et helhetlig perspektiv.

Hun har bred kompetanse og erfaring innenfor trening, fallforebygging, hjerneslag og nevrologiske sykdommer, rehabilitering av ulike diagnoser og funksjonsnedsettelser, gruppetrening for eldre og yngre og ergonomi.

Dyktig når det kommer til håndtering av komplekse utfordringer, samtidig veilede kundene på en trygg og forståelsesfull måte slik at man klarer å oppnå sine behov og ønsker. Hun har stor interesse for fagfeltet og trives med å være i kontinuerlig interaksjon med andre mennesker.»