fbpx

Julia er autorisert mensendieck fysioterapeut med bred erfaring innen allmennfysioterapi. Hun har i de siste 2 årene jobbet  som fysioterapeut med behandling av geriatriske, ortopediske og nevrologiske pasienter hjemme. Julia har også erfaring med hjerte – og lungefysioterapi og psykiatri fra spesialhelsaetjeneste. Hun har  interesse for treningsbasert fysioterapi individuelt og i grupper. Fokus i behandlingen legges på selvhjulpenhet og mestring.