terapeut_3

Bedriftsavtale – raskere tilbake

Antall sykemeldte i Norge øker drastisk hvert år som følge av fysiske og psykiske utfordringer. Hva betyr det for din bedrift når viktig kompetanse uteblir?

Vi tilbyr våre tjenester til bedrifter som vil gi sine ansatte muligheten til å forebygge og redusere skader som kan medføre sykefravær. Skjelett– og muskelplager er et utbredt problem som påvirker den enkeltes yteevne og trivsel.

BEDRIFTSAVTALE?

Jevnlige besøk av fysioterapeuter på arbeidsplassen kan gi friskere medarbeidere.
Ta kontakt med oss for et tilpasset tilbud til dine ansatte!

Vi beregner priser utfra antall ansatte, hyppighet og tilgjengelighet. Kontakt oss for å avtale en pakkeløsning for din arbeidsplass!