Ingrid Lydia Haukalid

Bachelor i fysioterapi.

Erfaring blant annet fra generell muskel- og skjelettbehandling, nevrologi, geriatri (sykdommer relatert til alderdom), samt erfaring med treningsveiledning for mennesker med hjerte- og lungesykdom og behovsvurdering av tekniske hjelpemidler. God kunnskap om kroniske smerter.

Kurs i behandling av plager relatert til løping, vestibulære sykdommer, behandling av kronisk smerte, samt kurs i offentlig helsearbeid.